Välkommen
Referenser
Certifieringar
Kontakt
ANSÖKAN OM MEDGIVANDE ATT FÅ VÄLJA SOTARE


Certifieringar

 

Vi har ett certifierbart integrerat Kvalitets- och miljöledningssystem baserat på

Kvalitetssystem SS-EN ISO 9001:2008
Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004

integrerat med

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med senaste uppdatering AFS 2008:15.
  PJ:s Eld & Vent AB 070-2219302  
  © 2024 peter@pjseld-vent.se