Välkommen
Referenser
Certifieringar
Kontakt
ANSÖKAN OM MEDGIVANDE ATT FÅ VÄLJA SOTARE


Välkommen till PJ:s Eld & Vent AB

Vi hjälper Er gärna med:

 • Radonutredningar/-mätningar, radonåtgärder

 • Sprängbesiktningar vid vibrations- och sprängningsarbeten

 • Besiktning vid köp/försäljning av fastigheter

 • Röktrycksprovningar av rök- och ventilationskanaler

 • Inspektion/dokumentation med videokamera av rök- och ventilationskanaler

 • Borttagning av gamla insatsrör

 • Installation av kondensförebyggande åtgärder

 • Rensning/funktionskontroll av ventilationsystem

 • Ombyggnad av ventilationssystem

 • Injustering för rätt luftväxling

 • Byte av luftfilter

 • Serviceavtal för ventilationssystem

 • Ritningskonsultation

 • Bortrensning av kajbon och förtäppningar i kanaler

 • Installation av kajskydd mm.

 • Försäljning, leverans och montering av takskydd mm.

 •   PJ:s Eld & Vent AB 070-2219302  
    © 2024 peter@pjseld-vent.se